logo Pure Water Group

Procesindustrie

lijn
Halfgeleiderindustrie

Microchips zijn in het huidige communicatietijdperk niet meer weg te denken. Tegenwoordig vormt de halfgeleiderindustrie dan ook een van de grootste industriële sectoren ter wereld. Bij de productie van microchips speelt de kwaliteit van het proceswater een cruciale rol. Pure Water Group is specialist op het gebied van systemen voor de productie van Ultra Pure Water voor de halfgeleiderindustrie en de micro-elektronicabranche. Onze modulesVNX50-E enVNX50-EX zijn speciaal ontworpen voor deze toepassingen en uniek in de markt.

Chemie en petrochemie

Voor tal van processen binnen de chemische en petrochemische industrie bestaat grote behoefte aan water met een hoge mate van zuiverheid. Zo maakt de NAM(1) bij de herontwikkeling van hetolieveld in Schoonebeek – het grootste onshore olieveld van Noordwest-Europa – gebruik van een state-of-the-art waterbehandelingsinstallatie waarmee behandeld afvalwater van een gemeentelijke waterzuiveringsinstallatie wordt gezuiverd tot Ultra Pure Water. Voor deze installatie leverde Pure Water Group de CEDI-modules, die de laatste stap in het zuiveringsproces voor hun rekening nemen. Het eindresultaat: Ultra Pure Water met een geleidbaarheid van < 0,1 microS/cm. Het Ultra Pure Water wordt vervolgens omgezet in stoom ten behoeve van twee toepassingen: aandrijving van een stoomturbine voor de productie van stroom en stoominjectie in het olieveld om de vloeibaarheid van de olie te verhogen.

Universiteiten en laboratoria

Puur H2O is essentieel voor laboratoriumwerkzaamheden. Pure Water Group levert geavanceerde centrale systemen voor de productie van Ultra Pure Water en voor point-of-use filtratie. En of het nu gaat om het realiseren van een extreem laag geleidingsvermogen voor HPLC toepassingen of om het reduceren van pyrogenen bij life science applicaties: u kunt bij Pure Water Group rekenen op een kwalitatief hoogwaardige oplossing op maat.

Overige industrie

Veel industriële processen vergen een ononderbroken aanbod van gedemineraliseerd proceswater, vaak met een zeer laag geleidingsvermogen en lage concentraties silicaten en organische bestanddelen. Dat kan gaan om geringe volumes, maar ook om tientallen tonnen per uur. Pure Water Group levert milieuvriendelijke RO / CEDI-membraaninstallaties voor het kostenefficiënt produceren van Ultra Pure Water in elk gewenst volume.

Referentieprojecten

Bekijkhier enkele referentieprojecten.


(1) Nederlandse Aardolie Maatschappij, eigendom van Shell en Exxon Mobil.