logo Pure Water Group

Omgekeerde osmose

lijn

Omgekeerde osmose (RO) is een vorm van membraanfiltratie waarmee water onder druk door een semidoorlaatbaar membraan wordt geperst. Het membraan fungeert als filter en laat kleine watermoleculen door, terwijl grotere deeltjes en moleculen met een afwijkende chemische samenstelling worden tegengehouden. Met behulp van RO kan de bulk (circa 99%) van alle verontreinigingen uit water worden verwijderd.

Pure Water Group past deze technologie vrijwel altijd toe als basistechnologie binnen een installatie voor de productie van Ultra Pure Water. Omdat osmosewater – het resultaat van RO – altijd nog ongewenste reststoffen bevat, is verdere behandeling van het water noodzakelijk.