logo Pure Water Group

Ketelvoedingswater

lijn

De kwaliteit van ketelvoedingswater is afhankelijk van de uitvoering van de stoomketel en de werkdruk en dient tevens te voldoen aan de door de ketelleverancier gestelde eisen. Voor de productie van ketelvoedingswater kunnen de volgende normen worden gehanteerd:
-  Richtwaarden voor stoomketels conform 'Water in de Industrie';
-  ASME (American Society of Mechanical Engineers);
-  TRD (Technische Regeln für Dampfkessel);
-  NEN-EN12952.


tabel: ASME Guidelines for Water Quality in Modern Industrial Water Tube Boilers for Reliable Continuous Operation Klikhier voor de pdf

Een juiste behandeling van ketelvoedingswater is noodzakelijk om:
-  zoutafzetting te voorkomen;
-  corrosie door zuurstof en koolzuurgas te beperken;
-  vervuiling door natte stoom te voorkomen (schuimvorming);
-  het spuien te beperken.

Een correcte configuratie van een waterbehandelingsinstallatie ten behoeve van de productie van ketelvoedingswater levert op de korte, maar zeker ook op de lange termijn voordeel op. Afzetting op – en beschadiging van – uw stoominstallatie kan immers een kostbare aangelegenheid zijn. Wijinformeren u graag over onze RO / CEDI-installaties als basis voor de productie van uw ketelvoedingswater.