logo Pure Water Group

Purified Water, Highly Purified Water en Water For Injection

lijn

Water voor farmaceutische toepassingen dient te voldoen aan diverse kwaliteitseisen. Bij de productie van water kan een diversiteit aan filtratietechnieken worden toegepast. Pure Water Group ontwikkelt, fabriceert, installeert en onderhoudt systemen conform de geldende normen en richtlijnen van:

-  EP (Europese Farmacopee);
-  USP (United States Pharmacopeia).

Waterkwaliteiten

Purified Water (PW) en Water For Injection (WFI) zijn verwante waterkwaliteiten voor farmaceutische toepassingen waarvan de specificaties conform de Europese Farmacopee (EP) en de United States Pharmacopeia (USP) op details verschillen. Met de uitgave van de 4e editie van de EP in 2002 werd een nieuwe waterkwaliteit geintroduceerd: Highly Purified Water (HPW). HPW wordt toegepast bij de productie van medicinale producten waarbij hoge eisen worden gesteld op het gebied van microbiologie, maar waar WFI niet noodzakelijk is. Onderstaande tabel geeft de belangrijkste verschillen aan tussen Purified Water, Highly Purified Water en Water For Injection in relatie tot de Europese Farmacopee en de United States Pharmacopeia:


Klikhier voor de pdf

Behoefte aan advies? Neem dan vrijblijvendcontact met ons op.